Välkommen till Mystassens Kennel!

Mystassens Kennel har fått sin första kull Australien 2020-11-02.

Moder: Moneylezz Heidi Klum
Fader: Frosen Frisco Dramijos.


Mystassens Kennel sponsras av